Untitled Document
:::username password
 
 
Facebookสมาคมศิษย์เก่า
Facebook อัปสรสวรรค ์Fan Page
สอท(เว็บไซต์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาส่วนกลาง
www.absorn.ac.th
 
จำนวนผู้เข้าชม
4272
z_stu.php


ลำดับที่ : 28
แนะนำตัว : บีม สุพิณญา  
ดูรายละเอียด   
ลำดับที่ : 27
แนะนำตัว : ซือซือ ณัฐธิดา  
ดูรายละเอียด   
ลำดับที่ : 26
แนะนำตัว : จีวิว นุชนารถ วิทย์-คณิต  
ดูรายละเอียด   
ลำดับที่ : 25
แนะนำตัว : พิม พิมพ์อัปสร the Photographer  
ดูรายละเอียด   
ลำดับที่ : 24
แนะนำตัว : เอิร์น อัมพิกา  
ดูรายละเอียด   
ลำดับที่ : 23
แนะนำตัว : ปิง สายติสต์......แห่งวิทย์-คณิต  
ดูรายละเอียด   
ลำดับที่ : 22
แนะนำตัว : น้องนุ่น วรางค์ศิริ Super model  
ดูรายละเอียด   
ลำดับที่ : 21
แนะนำตัว : น้องแพร อัญชิสา  
ดูรายละเอียด   

foot
เป็นนางฟ้างามสง่านามอัปสร อรชรกล้าแกร่งดังแสงสูรย์ อัปสรสวรรค์เป็นที่รักที่เทิดทูน แหล่งเกื้อกูลสรรพวิชามาช้านาน สีน้ำเงิน-บานเย็นเป็นสง่า สีน้ำเงินสูงค่าน่าภูมิฐาน สีบานเย็นเป็นสตรีงามตระการ น้ำเงิน-บานเย็นหรูคู่แผ่นดินไทย ทั้งเรียนดีประพฤติดีกีฬาเด่น เรารู้เล่นรู้หน้าที่อันยิ่งใหญ่ เพื่อเป็นเยี่ยงกุลสตรีที่เยาว์วัย เมื่อเติบใหญ่จักมีค่าควรสังคม ชาวอัปสรฯรวมพลังเพื่อสรรค์สร้าง ทุกทุกทางเพื่อเกียรติและสุขสม ให้อัปสรฯเป็นที่รักที่ชื่นชม ชนนิยมศิษย์บูชาชั่วฟ้าดิน