Untitled Document
Untitled Document

ลำดับที่ : 14
ชื่อ : บรรยากาศงานวันเด็ก โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ 2559
ดูรายละเอียด  
 
ลำดับที่ : 13
ชื่อ : รางวัลรองชนะเลิศ การประกวดละครคุณธรรม วัดประยุรวงศาวาส พ.ศ ๒๕๕๘
ดูรายละเอียด  
 
ลำดับที่ : 12
ชื่อ : ผลงานระดับภาค/ระดับเขต/ระดับต่างประเทศประจำปี 2556
ดูรายละเอียด  
 
ลำดับที่ : 11
ชื่อ : ผลงานระดับประเทศประจำปี 2556
ดูรายละเอียด  
 
ลำดับที่ : 10
ชื่อ : ตัวอย่างนักเรียนที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยต่างๆได้ ประจำปี 2557
ดูรายละเอียด  
 
ลำดับที่ : 09
ชื่อ : ภาพผลงานชนะเลิศ การบรรยายธรรม ณ มจร วังน้อย 2556
ดูรายละเอียด  
 
ลำดับที่ : 08
ชื่อ : ผลงานการประกวดสวดมนต์หมู่ ทำนองสรภัญญะ ณ มจร วังน้อย 2556
ดูรายละเอียด  
 
ลำดับที่ : 07
ชื่อ : ค่ายคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ ระหว่างวันที่ ๗ - ๙ ตุลาคม ๒๕๕๖
ดูรายละเอียด  
 
ลำดับที่ : 06
ชื่อ : รายการชูรัก ชูรส - -"(ดูย้อนหลัง)
ดูรายละเอียด  
 
ลำดับที่ : 05
ชื่อ : อาสาตามหาคนดี : สัมภาษณ์เยาวชนชนะเลิศการแข่งขันสวดมนต์หมู่สรภัญญธ ๒๕๕๖
ดูรายละเอียด  
 
ลำดับที่ : 04
ชื่อ : ชมรมการ์ตูน รร สตรีวัดอัปสรสวรรค์ สถานที่บ่มเพาะ การ์ตูนนิสต์ รุ่นเยาว์
ดูรายละเอียด  
 
ลำดับที่ : 03
ชื่อ : absorn band ประกวดโครงการ SMART TEEN "LOVE SAY PLAY" ปี2
ดูรายละเอียด  
 
ลำดับที่ : 02
ชื่อ : รางวัลการแข่งขันว่ายน้ำระดับเยาวชน 2556
ดูรายละเอียด  
 
ลำดับที่ : 01
ชื่อ : รางวัลต่างๆจากการสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะของนักเรียนชั้นมัธยมตอนต้น
ดูรายละเอียด  
 


พบทั้งหมด 14 รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า : 1
foot
เป็นนางฟ้างามสง่านามอัปสร อรชรกล้าแกร่งดังแสงสูรย์ อัปสรสวรรค์เป็นที่รักที่เทิดทูน แหล่งเกื้อกูลสรรพวิชามาช้านาน สีน้ำเงิน-บานเย็นเป็นสง่า สีน้ำเงินสูงค่าน่าภูมิฐาน สีบานเย็นเป็นสตรีงามตระการ น้ำเงิน-บานเย็นหรูคู่แผ่นดินไทย ทั้งเรียนดีประพฤติดีกีฬาเด่น เรารู้เล่นรู้หน้าที่อันยิ่งใหญ่ เพื่อเป็นเยี่ยงกุลสตรีที่เยาว์วัย เมื่อเติบใหญ่จักมีค่าควรสังคม ชาวอัปสรฯรวมพลังเพื่อสรรค์สร้าง ทุกทุกทางเพื่อเกียรติและสุขสม ให้อัปสรฯเป็นที่รักที่ชื่นชม ชนนิยมศิษย์บูชาชั่วฟ้าดิน