Untitled Document
 
 
Facebookสมาคมศิษย์เก่า
Facebook อัปสรสวรรค ์Fan Page
สอท(เว็บไซต์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาส่วนกลาง
www.absorn.ac.th
 
จำนวนผู้เข้าชม
3455
z_show_star.php

ลำดับที่ : 28
แนะนำ : บีม สุพิณญา
ดูรายละเอียด  
ลำดับที่ : 27
แนะนำ : ซือซือ ณัฐธิดา
ดูรายละเอียด  
ลำดับที่ : 26
แนะนำ : จีวิว นุชนารถ วิทย์-คณิต
ดูรายละเอียด  
ลำดับที่ : 25
แนะนำ : พิม พิมพ์อัปสร the Photographer
ดูรายละเอียด  
ลำดับที่ : 24
แนะนำ : เอิร์น อัมพิกา
ดูรายละเอียด  
ลำดับที่ : 23
แนะนำ : ปิง สายติสต์......แห่งวิทย์-คณิต
ดูรายละเอียด  
ลำดับที่ : 22
แนะนำ : น้องนุ่น วรางค์ศิริ Super model
ดูรายละเอียด  
ลำดับที่ : 21
แนะนำ : น้องแพร อัญชิสา
ดูรายละเอียด  
ลำดับที่ : 21
แนะนำ : บรรยากาศงานบายเนียร์ อัปสรรุ่น 69(2557)
ดูรายละเอียด  
ลำดับที่ : 19
แนะนำ : บรรยากาศงานกีฬาสี-รวมหลีด 2557 part3
ดูรายละเอียด  
ลำดับที่ : 18
แนะนำ : บรรยากาศงานกีฬาสี-รวมหลีด 2557 part3
ดูรายละเอียด  
ลำดับที่ : 17
แนะนำ : บรรยากาศงานกีฬาสี-รวมหลีด 2557 part2
ดูรายละเอียด  
ลำดับที่ : 16
แนะนำ : บรรยากาศงานกีฬาสี-รวมหลีด 2557 part1
ดูรายละเอียด  
ลำดับที่ : 15
แนะนำ : บรรยากาศกีฬาสี น้องสกาย ๖/๓
ดูรายละเอียด  
ลำดับที่ : 14
แนะนำ : บรรยากาศกีฬาสี น้องเนย ๕/๔
ดูรายละเอียด  
ลำดับที่ : 13
แนะนำ : น้องพลอยไพลิน
ดูรายละเอียด  
ลำดับที่ : 12
แนะนำ : น้องสกาย
ดูรายละเอียด  
ลำดับที่ : 11
แนะนำ : เพชร...แห่งศิลป์จีน
ดูรายละเอียด  


พบทั้งหมด 28 รายการ รวมทั้งหมด : 2 หน้า : 1 {2}
foot
เป็นนางฟ้างามสง่านามอัปสร อรชรกล้าแกร่งดังแสงสูรย์ อัปสรสวรรค์เป็นที่รักที่เทิดทูน แหล่งเกื้อกูลสรรพวิชามาช้านาน สีน้ำเงิน-บานเย็นเป็นสง่า สีน้ำเงินสูงค่าน่าภูมิฐาน สีบานเย็นเป็นสตรีงามตระการ น้ำเงิน-บานเย็นหรูคู่แผ่นดินไทย ทั้งเรียนดีประพฤติดีกีฬาเด่น เรารู้เล่นรู้หน้าที่อันยิ่งใหญ่ เพื่อเป็นเยี่ยงกุลสตรีที่เยาว์วัย เมื่อเติบใหญ่จักมีค่าควรสังคม ชาวอัปสรฯรวมพลังเพื่อสรรค์สร้าง ทุกทุกทางเพื่อเกียรติและสุขสม ให้อัปสรฯเป็นที่รักที่ชื่นชม ชนนิยมศิษย์บูชาชั่วฟ้าดิน