Untitled Document
 
 
Facebookสมาคมศิษย์เก่า
Facebook อัปสรสวรรค ์Fan Page
สอท(เว็บไซต์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาส่วนกลาง
www.absorn.ac.th
 
จำนวนผู้เข้าชม
4271
z_show_star.php

ลำดับที่ : 10
แนะนำ : Moji:Bonjour
ดูรายละเอียด  
ลำดับที่ : 09
แนะนำ : meme........ 你好
ดูรายละเอียด  
ลำดับที่ : 08
แนะนำ : นีรชา....พัฒนาตนเองจากการเรียนรู้
ดูรายละเอียด  
ลำดับที่ : 07
แนะนำ : เมย์นี่ おはようございます
ดูรายละเอียด  
ลำดับที่ : 06
แนะนำ : เนย....เพราะเราต้องก้าวไปข้างหน้า
ดูรายละเอียด  
ลำดับที่ : 02
แนะนำ : G-na : Das Reisen(การเดินทางของจีน่า)
ดูรายละเอียด  
ลำดับที่ : 05
แนะนำ : เกิร์ท.......วิชาการคู่กับความร่าเริง
ดูรายละเอียด  
ลำดับที่ : 04
แนะนำ : วิ......เพราะชีวิตนี้ไม่มีพรวิเศษ
ดูรายละเอียด  
ลำดับที่ : 03
แนะนำ : มุกสกาว ดาวแห่งวิทย์-คณิตย์
ดูรายละเอียด  
ลำดับที่ : 01
แนะนำ : Ploy เงือกสาวผู้มุ่งมั่น
ดูรายละเอียด  


พบทั้งหมด 28 รายการ รวมทั้งหมด : 2 หน้า : {1} 2
foot
เป็นนางฟ้างามสง่านามอัปสร อรชรกล้าแกร่งดังแสงสูรย์ อัปสรสวรรค์เป็นที่รักที่เทิดทูน แหล่งเกื้อกูลสรรพวิชามาช้านาน สีน้ำเงิน-บานเย็นเป็นสง่า สีน้ำเงินสูงค่าน่าภูมิฐาน สีบานเย็นเป็นสตรีงามตระการ น้ำเงิน-บานเย็นหรูคู่แผ่นดินไทย ทั้งเรียนดีประพฤติดีกีฬาเด่น เรารู้เล่นรู้หน้าที่อันยิ่งใหญ่ เพื่อเป็นเยี่ยงกุลสตรีที่เยาว์วัย เมื่อเติบใหญ่จักมีค่าควรสังคม ชาวอัปสรฯรวมพลังเพื่อสรรค์สร้าง ทุกทุกทางเพื่อเกียรติและสุขสม ให้อัปสรฯเป็นที่รักที่ชื่นชม ชนนิยมศิษย์บูชาชั่วฟ้าดิน