Untitled Document

   
     
ลำดับที่ : 02
ชื่อ : รางวัลการแข่งขันว่ายน้ำระดับเยาวชน 2556
รายละเอียด : รางวัลต่างๆของนางสาวสภาวินี อยู่สุข
-รางวัลชนะเลิศเหรียญทองและเหรียญทองแดง การแข่งขันว่ายน้ำ สพฐ.เกมส์ ๒๕๕๔ ชิงชนะเลิศระดับประเทศ
-รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันว่ายน้ำ งานThailand National Age Group Swimming Championship 2012
-โล่ชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันว่ายน้ำนานาชาติ The 13th RBSC Invitational Swim Meet
-เข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำ เยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซีเอจกรุ๊ป ประเทศอินโดนีเซีย
-๙ เหรียญทอง ๑ เหรียญเงิน กลุ่มเยาวชนผู้ร่วมการแข่งขันว่ายน้ำ สองแคว สวิมมิ่ง ครั้งที่ ๔
-๑ เหรียญเงิน ๑ เหรียญทองแดง การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียน กรมพลศึกษา
-ถ้วยรางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันกีฬา นักเรียนกองทัพอากาศ ครั้งที่ ๔๑
-๑ เหรียญทอง ๑ เหรียญเงิน การแข่งขัน สพฐ.เกมส์ ๒๕๕๕ รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ
-